Bouwstenen

Inleiding

De bouwstenen van de gemeente- en de stadsmonitor zijn indicatoren. Bij de zoektocht naar data gebruiken we verschillende bronnen:

  1. databanken van federale of Vlaamse overheidsinstanties;
  2. een grootschalige survey bij de inwoners van de 295 gemeenten en een grootschalige survey bij de inwoners van de 13 centrumsteden;
  3. data die steden zelf verzamelen en bezorgen, waaronder heel wat geografische informatie die de aanwezigheid en spreiding van voorzieningen in beeld kan brengen met GIS-toepassingen.

Gemeentemonitor

De indicatorenset van de gemeentemonitor toetsten we uitgebreid af bij de betrokken partijen. Zo legden we de set voor aan enkele type-gemeentebesturen, aan academici en aan verantwoordelijken van de Vlaamse beleidsdomeinen. Met hun feedback verfijnden we de indicatorenset verder. Daaruit ontstond een indicatorenset die zowel de interne omgeving van het lokaal bestuur als de brede maatschappelijke omgeving in beeld brengt.

Stadsmonitor

De geactualiseerde visie over leefbare en duurzame steden vormt het uitgangspunt voor de keuze van de indicatorenset van de Stadsmonitor 2017. De stedenstuurgroep die vertegenwoordigers van de 13 centrumsteden bevat, stuurde dat proces mee aan. Net zoals in de voorgaande edities, brengen deze indicatoren maatschappelijke ontwikkelingen in de 13 centrumsteden in kaart.