Input voor planning en beleidsprogramma's

Vooral de ambities van het lokaal bestuur staan centraal, maar beide monitoren kunnen evengoed voeding of input geven aan strategische debatten op Vlaams niveau, in bedrijven en scholen in de gemeente of stad, het maatschappelijke middenveld, gesubsidieerde diensten, etc. Het lokaal bestuur maakt immers deel uit van het geheel van alle actoren die in of voor de gemeente of de stad actief zijn. Gemeente- en stadsbesturen hebben in dat proces een bijzondere rol: ze zijn gelegitimeerd voor het algemene belang. Ze hebben een bijzondere verantwoordelijkheid in de regie van de inspanningen van de overheidsactoren en van maatschappelijke actoren.