Stadsmonitor voor de 13 centrumsteden

De Stadsmonitor beschrijft aan de hand van een 200-tal indicatoren actuele maatschappelijke ontwikkelingen in de 13 centrumsteden. Je kan dit rapport in zijn geheel (pdf, e-pub en iBook) of per hoofdstuk (pdf) bekijken. Telkens vind je per indicator een tabel en een grafiek, vergezeld van een toelichting.  Daarnaast vind je ook een bijlage met GIS-kaarten op stadsniveau (pdf).