Doel en functie

Doel en functie

De gemeente- en de stadsmonitor zijn een meet-, communicatie en leerinstrument op strategisch niveau.

Beide monitoren beschrijven maatschappelijke ontwikkelingen. De leereffecten zitten in de opbouw van een gemeenschappelijke kijk op en discussie over de gemeente of stad. Hoewel bedoeld voor iedereen die bij de gemeentelijke of stedelijke ontwikkeling betrokken is, dienen beide monitoren in de eerste plaats voor beleidsdebatten op het niveau van de gemeenteraad, het college en het managementcomité.

De gemeente- en de stadsmonitor zijn geen beleidseffectenmeting of prestatiemeting, maar bevatten omgevingsindicatoren die maatschappelijk relevante evoluties tonen.

Omgevingsindicatoren tonen evoluties van factoren en actoren die deel uitmaken van de brede maatschappelijke omgeving. Cijferreeksen over de interne omgeving tonen evoluties op het vlak van de interne organisatie van het lokaal bestuur. Beide monitoren zijn dus geen evaluatie-instrument van operationele programma’s en zijn ook niet ontwikkeld als  instrument voor evaluatie van het beleid van het lokaal bestuur.

De gemeente- en de stadsmonitor hebben als doel het strategische beleid van alle relevante actoren en van het lokaal bestuur in het bijzonder beter te onderbouwen door het geven van een input voor planning en beleidsprogramma’s.

Gemeente- en stadsbesturen maken deel uit van het geheel van actoren die in of ten aanzien van de gemeente / de stad actief zijn. Maar gemeente- en stadsbesturen hebben in dat proces een bijzondere rol: ze zijn gelegitimeerd voor het algemene belang en hebben een bijzondere verantwoordelijkheid in de regie van de inspanningen van de overheidsactoren en van maatschappelijke actoren. Zij kunnen beide monitoren inzetten en aanbieden om het strategische beleidsproces van alle actoren te voeden.