Survey

Is het leuk wonen in jouw buurt? Kan je veilig wandelen en fietsen in jouw gemeente of stad? Is er voldoende groen? Ben je tevreden over de voorzieningen en diensten in jouw gemeente of stad? Heb je contact met je buren? Zijn er genoeg activiteiten?

Voor elk bestuur is het belangrijk om te weten wat jij denkt over jouw gemeente of stad. Daarom organiseert het Agentschap Binnenlands Bestuur de driejaarlijkse burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor. De resultaten van deze bevraging geven elk lokaal bestuur een uitstekend zicht op de staat van hun gemeente of stad. Data, informatie en kennis zijn immers essentieel om (lokaal) beleid voor te bereiden en te ondersteunen.

In 2018 verscheen de eerste Gemeente-Stadsmonitor met de resultaten van een burgerbevraging in alle Vlaamse gemeenten en steden. Van woensdag 9 september tot eind oktober 2020 bevraagt het Agentschap Binnenlands Bestuur voor de tweede keer de inwoners van alle Vlaamse gemeenten en steden. De resultaten van deze nieuwe bevraging zullen we in juni 2021 op deze website bekendmaken.

Medewerking aan deze burgerbevraging is vrijwillig, maar wel van groot belang. De bevraging Gemeente-Stadsmonitor is een unieke survey die in elke Vlaamse gemeente en stad op wetenschappelijke wijze georganiseerd wordt. De waarde van de resultaten hangt dan ook af van het aantal personen die de vragenlijst invullen.

Vlaanderen respecteert de privacy van elke burger. We handelen steeds overeenkomstig de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierover kan je meer lezen in onze privacyverklaring.

Vorige editie

Hieronder vind je de vragenlijsten en een overzicht van surveyindicatoren die we gebruikten in 2017.

cover gemeentemonitor

cover gemeentemonitor