Meet-, communicatie- en leerinstrument

Beide monitoren beschrijven maatschappelijke ontwikkelingen. Die brede focus vereist selectief gekozen indicatoren. Maar heel wat concepten laten zich moeilijk in één cijfer vatten. Dikwijls zijn meerdere indicatoren nodig om één concept goed in beeld te brengen.

De leereffecten zitten in de opbouw van een gemeenschappelijke kijk op de gemeente of stad (wie ziet wat?), in de communicatie en discussie over indicatoren (wat meet wat?), in de discussie over de manier waarop we trends moeten of kunnen wijzigen (wat moet er gebeuren?), in de discussie over de verdeling van verantwoordelijkheden (wie moet wat doen?) en opbouw van partnerschappen (hoe kunnen we samenwerken?). Kortom, beide monitoren zijn een communicatie-instrument over de gemeente of stad en zijn ontwikkeling, tussen bestuur, bewoners, maatschappelijk middenveld, bedrijven, … 

Beide monitoren dienen in de eerste plaats om de beleidsdebatten in de gemeenteraad, het college en het managementcomité te onderbouwen. Dus voor die collectieve organen die verantwoordelijk zijn voor het overkoepelend functioneren van besturen en voor de strategische keuzes van het beleid. Tegelijkertijd zijn beide monitoren relevant voor iedereen die bij de gemeentelijke of stedelijke ontwikkeling betrokken is.