Historiek

De eerste editie van de gemeentemonitor combineert geregistreerde data met surveystatistieken op een uniforme manier voor alle 308 gemeenten en steden. De voorlopers, de gemeentelijke profielschetsen (GPS+) en de bestuurskrachtmonitor, bevatten enkel geregistreerde data. 

De stadsmonitor combineert GIS-indicatoren en geregistreerde data met survey-indicatoren en is aan de 6de editie toe. Vorige edities dateren van 2004, 2006, 2008, 2011 en 2014. In 2016 is de visie over leefbare en duurzame steden, de basis voor de keuze van de indicatoren, geactualiseerd. Vanaf de 1ste editie putten we heel wat data uit een survey of bevraging bij de stadsbewoners zelf. In 2004 en 2006 zetten we daarvoor een telefonische bevraging op touw. In 2008 kozen we voor een drastische wijziging in de dataverzamelingsmethode. We schakelden over naar een schriftelijke bevraging of postenquête. Ook de survey 2011 gebeurde schriftelijk. Sinds de editie van 2014 (en nu ook in 2017) laten we de respondenten de keuze tussen het schriftelijk invullen en terugzenden van de vragenlijst of het online invullen ervan. Waar we in 2014 bijna 80 indicatoren invulden met de survey, loopt dat aantal in de huidige versie op tot meer dan 100 indicatoren. Het merendeel van de indicatoren kan je vergelijken in de tijd.

PDF
Stadsmonitor 2004
PDF
Stadsmonitor 2006
PDF
Stadsmonitor 2008
PDF
Stadsmonitor 2011
PDF
Stadsmonitor 2014
PDF