Opbouw indicatorenset gemeentemonitor

In de gemeentemonitor brengen we zowel de interne omgeving van het lokaal bestuur als de brede maatschappelijke omgeving in kaart. 

Interne omgeving: 

  • Financiële middelen
  • Personele middelen
  • Dienstverlening
  • Politieke organisatie

Externe omgeving: 

  • Demografische kenmerken
  • Grondgebonden kenmerken (ruimte en infrastructuur)
  • Kenmerken binnen de beleidsdomeinen waarop het gemeentebestuur actief is (mobiliteit, natuur,  milieu en energie,  ondernemen en werken, wonen en woonomgeving, cultuur en vrije tijd,  onderwijs en vorming, zorg en gezondheid, samenleven, armoede en overheid)

De keuze van de indicatoren gebeurt op basis van drie criteria: 

  • Allereerst is er de volledigheid: Brengt de gemeentemonitor alle aspecten van de omgeving in kaart op hoofdlijnen? Komen alle aspecten van de ‘gemeentelijke omgeving’ evenwichtig maar toch voldoende kernachtig aan bod? De belangrijkste demografische en sociale kenmerken van de bevolking, de bedrijven/ondernemingen, de bestuurskracht en de beleidseffecten binnen diverse beleidsdomeinen en de geografische kenmerken (grondbezetting, woondichtheid, ...) nemen we onder de loep.
  • Het tweede aspect is de relevantie: de indicator moet een heel duidelijk verband tonen met de omgeving, waarin een lokaal bestuur werkt of met de interne organisatie.
  • Ten derde speelt de beschikbaarheid van gemeentelijke data een belangrijke rol. We verkrijgen vele cijfers van de federale en Vlaamse overheden.