Brondata en metadata

De brondata zijn de originele data waarop de rapporteringen zich baseren. Per indicator kan je de brondata downloaden voor verder gebruik in eigen toepassingen. Selecteer daarvoor eerst een thema en daarna een indicator.

Alle data die je op deze website kan downloaden, vallen onder de modellicentie voor gratis hergebruik. Lees meer over het uitvoeringsbesluit en de juridische onderbouwing van de modellicenties voor hergebruik van overheidsinformatie en open data.