Indeling van gemeenten in clusters op de kaarten

De indeling van gemeenten in vijf groepen is het resultaat van een clusteranalyse (k-means). Deze methode streeft naar groepen die zo homogeen mogelijk zijn én onderling zo sterk mogelijk van elkaar verschillen. Als vertrekpunt werden de gemeenten ingedeeld in vijf groepen van gelijke grootte. Hiervoor werden ze gerangschikt van de laagste naar de hoogste score op de indicator. Door de middens van deze groepen als startwaarden te nemen is de methode minder gevoelig voor extreem hoge of lage waarden (outliers) in de data.

Wanneer de afstand van een gemeente tot het midden van een andere groep kleiner is dan de afstand tot het midden van de initiële groep, komt deze gemeente terecht in de andere groep. Daarna worden de gemiddelde waarden van de nieuwe clusters opnieuw berekend. Dit proces wordt herhaald tot er geen enkele gemeente nog van groep verandert. Zo maakt de methode de verschillen binnen elke cluster van gemeenten zo klein mogelijk en de verschillen tussen de clusters zo groot mogelijk.